Homepage Producten En Technieken Structurele versterking Versterken van houten constructies

Versterken van houten constructies


Houten constructies
Freyssinet gebruikt zijn Foreva® Wood-oplossingen om beschadigde elementen te repareren en structuren te verstevigen en beschermen, terwijl de integriteit van het architectonische concept beschermd wordt en ingrepen die het authentieke karakter van de historische elementen zouden kunnen aantasten, geminimaliseerd worden. Houten bouwwerken verouderen, kunnen aangetast worden door schimmels en insecten of vanwege een verandering van gebruik onderworpen worden aan buitensporig zware lasten. Gebreken zoals rot of beschadigd hout, buitensporige vervorming, scheurvorming of kapotte elementen kunnen het gevolg zijn.

Freyssinet steunt zijn klanten direct vanaf de voorbereidende fase van het versterkingsproject en ontwerpt maatoplossingen in overleg met de architect die het renovatieproject leidt:
-        Beschermende maatregelen,
-        Hulp bij de diagnose,
-        Hulp bij de structurele analyse en het ontwerp,
-        Hulp bij het bepalen van de versterkingsstrategie,
-        Uitvoeren van versterkingswerkzaamheden.

Met Foreva®-oplossingen kunnen houten bouwwerken worden gerepareerd en verstevigd, ongeacht de mate van beschadiging:
-        Beschadigd, rot hout,
-        Gespleten of kapotte delen,
-        Onvoldoende stevigheid van een element,
-        Onvoldoende stijfheid en overmatige buiging van een element,
-        Excessieve spatkrachten.

Foreva®-oplossingen worden gebruikt voor de reparatie, versterking en verstijving van houten frames:
-        Door het gebrekkige materiaal te herprofileren of te vervangen door een nieuwe houten sectie,
-        Door passieve wapening toe te voegen die bestaan uit op trek belaste interne spanstaven of externe houten elementen die op druk of in buiging belast worden,
-        Door actieve wapening toe te voegen in de vorm van enkelstrengige voorspankabels.