Homepage Producten En Technieken Structurele versterking Metselwerk en stenen bouwwerken

Metselwerk en stenen bouwwerken


Stenen bouwwerken
Freyssinet gebruikt Foreva® Stone-oplossingen om funderingen te stabiliseren, metselwerk en bouwwerken te verstevigen en minimaliseert ingrepen die het authentieke karakter van historische elementen zouden kunnen aantasten. Stenen gebouwen kunnen van vorm veranderen, breken en scheuren gaan vertonen als gevolg van inklinking, het knikken van schalen en spatkrachten in bogen, of simpelweg door verminderde samenhang van het metselwerk.

Freyssinet ondersteunt zijn klanten en ontwerpt maatoplossingen in overleg met de architect die het renovatieproject leidt:
-        Voorzorgsmaatregelen,
-        Hulp bij de diagnose,
-        Hulp bij de technische analyse van het historische bouwwerk,
-        Hulp bij het bepalen van de versterkingsstrategie,
-        Uitvoeren van versterkingswerkzaamheden.

Foreva® Stone-oplossingen kunnen worden ingezet voor de reparatie en versterking van stenen bouwwerken, ongeacht de mate van beschadiging:
-        Geringe cohesie en zetting,
-        Knik,
-        Onvoldoende sterkte,
-        Buitensporige vervorming,
-        Dwarskrachten.

Foreva® Stone-oplossingen werden ontwikkeld met als doel het verstevigen van metselwerk door gebruik te maken van:
-        Interne passieve wapening,
-        Externe passieve wapening,
-        Actieve voorgespannen wapening.

Daarnaast voert Freyssinet versterking van funderingen uit.